Obchodní podmínky

Jsme plátci DPH.

Způsoby platby

DOBÍRKOU

Česká pošta - cenný balík: 150,- Kč
Pokud se jedná o menší zásilku o velikosti obálky např. A5 nebo A4 je cena za dobírku nižší: 99,- Kč

Platíte při převzetí zásilky.

BANKOVNÍM PŘEVODEM (pro převody v Kč)

na č. ú: 2192281028/3030
název banky: Air Bank
dle velikosti zásilky je cena: 55 až 120,- Kč

Zásilku vyexpedujeme po připsání částky na účet

DOBÍRKA na Slovensko

je zpoplatněná dle velikosti zásilky:
pokud se jedná o menší zásilku o velikosti obálky  A5 nebo A4, je cena za dobírku  120,-Kč,
za standardní balík dobírka na Slovensko činí 270,- Kč

OSOBNÍ ODBĚR

V obchodě na adrese Pekařská 39, Brno, nebo po telefonické domluvě na tel. 608 274 762.

Odeslání zboží

Vaše objednávky se snažíme vyřídit co nejdříve. Zboží zasíláme prostřednictvím České pošty. Zboží zasíláme dobírkou nebo doporučeně. Poštovné a balné v ČR činí 99 Kč až 150 Kč dle objemu zboží. Zboží platíte při dodání Českou poštou nebo jiným smluvním přepravcem, respektive při jeho převzetí na úložném místě. Doba dodání není garantována, ale v praxi se pohybuje kolem 4 pracovních dní. Tímto způsobem zasíláme zboží i mimo Českou republiku. Zboží je možné uhradit rovněž na účet č.: 2192281028/3030. K částce za zboží je připočítáváno poštovné od 55 Kč do 150 Kč. Dobírka (poštovné) na Slovensko činí 270 Kč, rovněž záleží na objemu zásilky. Nejste-li při doručení zboží k dispozici, zanechá Vám pošta oznámení o uložení zásilky.

Každá zásilka obsahuje daňový doklad. V případě zájmu o využití služeb jiného dopravního subjektu záleží na dohodě mezi dodavatelem a odběratelem. V takovém případě dodavatel zajistí odběrateli přesnou kalkulaci přepravních služeb.

V případě, že objednané zboží není t.č. na skladě k dispozici, budete o této skutečnosti obratem informováni telefonicky nebo e-mailem. Zboží Vám bude zasláno ihned po jeho obdržení a my děkujeme za Vaši shovívavost.

Reklamace zboží

V případě poškozeného zboží můžete zásilku reklamovat.

Reklamace přepravních služeb

Vzhledem k tomu, že za škody při přepravě ručí dopravce, doporučujeme si vždy zásilku prohlédnout přímo před dopravcem. Pokud při této prohlídce zjistíte poškození obalu, sepište ihned s dopravcem protokol o poškození a zásilku nepřebírejte.

Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí tímto reklamačním řádem vypracovaným ve smyslu zákona č. 40/1964 Sb. (Občanský zákoník) a zákona č. 634/1992 Sb. (zákon o ochraně spotřebitele).

I. Kupující je povinen doručenou zásilku, dodanou prodávajícím, prohlédnout co nejdříve po převzetí zboží od prodávajícího. V případě odeslání zboží, po jeho předání od přepravce. Kupující je povinen zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu, jakmile se zboží dostane do jeho držení.

II. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil veškeré vady, které je možno zjistit při běžném ohledání zásilky.

III. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu bezodkladně po provedení prohlídky dodaného zboží všechny vady, které zjistil. Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží mezi údaji v předávacím dokladu (daňový doklad) a skutečně dodaným zbožím je kupující povinen podat do 2 pracovních dnů písemnou zprávu o těchto vadách prodávajícímu.

IV. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně a ve lhůtách uvedených v článku

V. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady, tj. musí uvést, o jaké vady se jedná a jak se projevují, současně musí kupující uvést i nárok, který v důsledku výskytu uplatňuje. Kupující může uplatnit některý z těchto nároků:

 • odstranění vad dodáním náhradního zboží za zboží vadné
 • dodání chybějícího množství zboží
 • odstranění vad opravou
 • přiměřenou slevu z kupní ceny
 • odstoupení od smlouvy, jedná-li se o vadu podstatnou.

VI. Písemné oznámení o zjištěných vadách s uplatněním svých nároků podle článku IV. uplatňuje kupující v místě, ze kterého bylo zboží dodáno.

VII. K reklamaci je kupující povinen ve všech případech předložit doklady osvědčující nákup reklamovaného zboží u prodávajícího.

VIII. Reklamace včetně odstranění vady musí být prodávajícím vyřízena:

a) bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace
b) případně v delší lhůtě, na které se mohou prodávající a kupující dohodnout

Odstoupení od smlouvy

Kupujete-li zboží jako soukromá osoba, máte právo dle zákona č.367/2000 do 14 dnů od převzetí zboží odstoupit od smlouvy bez udání důvodů. V takovém případě obdržené zboží zašlete zpět na naší adresu:

 • zboží musí být v původním nepoškozeném obalu
 • nesmí být použité a poškozené
 • musí být kompletní (s originálem dokladu o koupi)
 • s písemnou žádostí o odstoupení od smlouvy, uvedením čísla objednávky, datem nákupu
 • s adresou pro vrácení peněz

Zboží zašlete výhradně jako obyčejný balík, zásilky na dobírku nepřijímáme. Balík Vám doporučujeme pojistit, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze zašleme složenkou a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží a jeho kontrole.

Ochrana osobních údajů

I. Obsah a účel dokumentu

1. V tomto dokumentu jsou obsaženy informace týkající se ochrany osobních údajů poskytnutých návštěvníky webových stránek www.janette-gym.cz, našimi klienty a zájemci o naše produkty.
 
2. Účelem tohoto dokumentu je seznámit vás (subjekty údajů) s vašimi právy a poskytnout srozumitelné informace o tom, jak bude s osobními údaji nakládáno.
 
3. Vážíme si Vaší důvěry, se kterou nám své osobní údaje poskytujete, a při zpracování osobních údajů postupujeme podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů i Nařízení (EU) 2016/679, tj. obecného nařízení o ochraně osobních údajů, které je účinné od 25.5.2018 a je všeobecně známé pod zkratkou GDPR. 
 
 
 I. Obsah a účel dokumentu
II. Správce osobních údajů – kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat?
III. Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme?
IV. K jakým účelům osobní údaje zpracováváme, po jakou dobu a co nás k tomu opravňuje?
V. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám
VI. Informace o vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů
VII. Další důležité informace pro uplatnění vašich práv
 

 II. Správce osobních údajů – kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat?

Marta Dvořáková, IČ: 09999221, DIČ: 7653089939, Vídeňská 240/25, 639 00 Brno (dále jen „Správce“), kontaktní e-mail: Marta8Dvorakova@seznam.cz, kontaktní telefon: +420 608 274 762, naše webové stránky: www.janette-gym.cz
 

III. Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme?

Zpracováváme údaje, které nám sami poskytnete. Ve většině případů se bude jednat o údaje, které nám poskytnete vyplněním objednávky na webovém rozhraní eshopu, případně při osobním kontaktu, telefonicky, písemně, mailem nebo jinými komunikačními prostředky (sms zprávy, zprávy v aplikacích typu FB messenger).
 
Pokud jste registrovaní na stránkách www.janette-gym.cz, tj. máte přidělené své ID (dále jen „registrovaní uživatelé“), zpracováváme i údaje z databáze registrovaných uživatelů. Jste-li podnikatel, potom pro uvedení či kontrolu vašich identifikačních údajů na Faktury a další účetní doklady, můžeme zpracovávat údaje z veřejných rejstříků. 
 
Údaje nám poskytujete dobrovolně, jen musíme uvést, že bez poskytnutí některých vašich údajů bychom vám nebyli schopni dodat objednané zboží nebo vyřídit vaše požadavky (tj. bez sdělení doručovací adresy zboží nedokážeme dodat). Povinně nám údaje poskytujete pouze v případech, kdy tak přímo ukládá zákon.
 
Osobní údaje mohou spadat do kategorie „běžných osobních údajů“ anebo může jít o zvláštní kategorie údajů, tj. citlivé údaje, kdy pro jejich zpracování právní předpisy stanoví přísnější podmínky.
 

Běžné osobní údaje, které zpracováváme:

Jméno, příjmení, titul, adresa, případně další doručovací adresy, IČ, DIČ (pouze u podnikatelů), telefonní číslo, e-mail, informace o objednaném zboží. 
 

IV. K jakým účelům osobní údaje zpracováváme, po jakou dobu a co nás k tomu opravňuje?

A. Zpracování osobních údajů za účelem uzavření smlouvy a plnění smluvních povinností

Abychom s vámi mohli uzavřít smlouvu a dodat vám vámi objednané zboží  a vést i s tím související komunikaci s vámi, zpracováváme tyto běžné osobní údaje: Jméno, příjmení, titul, adresa, případně další doručovací adresy, IČ, DIČ, telefonní číslo, e-mail, informace o objednaném zboží.  
 
Právním titulem (oprávněním) pro zpracovávání těchto údajů je přímo plnění smluvních povinností ze smlouvy uzavřené mezi námi, tedy zejména dodání zboží. Smlouvou je zde smlouva uzavřená odesláním objednávkového formuláře na webových stránkách eshopu a naším potvrzením takové objednávky. 
K tomuto účelu osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu mezi námi. Po skončení smluvního vztahu jsou pak některé údaje uchovávány pro účely plnění právních povinností nebo pro účely oprávněného zájmu, jak se dočtete v následujících částech tohoto dokumentu.
 

B. Zpracování osobních údajů pro splnění povinností z účetních, daňových a dalších právních předpisů

Abychom dostáli povinnostem vyplývajícím z platných právních předpisů, zejména v oblasti účetnictví, daňového práva a archivnictví, zpracováváme tyto údaje: Jméno, příjmení, titul, adresa, IČ, DIČ, informace o zakoupeném zboží.
 
Doba, po kterou jsou údaje zpracovávány, je stanovena přímo příslušnými právními předpisy, které nám povinnost jejich zpracování ukládají.
 

C. Zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů našich nebo třetí osoby

Oprávněný zájem může pokrývat celou řadu situací. Proto vás informujeme o oprávněných zájmech, pro které osobní údaje zpracováváme:
 
 • Oprávněným zájmem je ochrana a prokázání našich práv a právních nároků, zejména z uzavřených smluv anebo způsobené újmy. Pro tyto účely zpracováváme osobní údaje po dobu 4 let po ukončení smluvní spolupráce nebo našeho posledního kontaktu, pokud k uzavření smlouvy nedošlo. Tato lhůta je stanovena vzhledem k promlčecím lhůtám nároků se zohledněním toho, že se o případném u soudu uplatněném nároku nemusíme dozvědět hned v okamžiku jeho uplatnění druhou stranou. Pro tyto účely jsou uchovávány údaje ze smluv, faktur a naší vzájemné komunikace.

 • Oprávněným zájmem je dále přímý marketing. Pro zasílání obchodních sdělení budeme zpracovávat tyto osobní údaje našich klientů: Jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefon. Zasílání obchodních sdělení na váš mail můžete odmítnout. Pokud bychom pro zaslání naší nabídky nebo informací o novinkách používali klasickou tištěnou formu nebo telefonní hovor nebo některou z komunikačních aplikací typu skype, messenger, i zde budeme respektovat, pokud nám dáte vědět, že si další kontakt nepřejete.

D. Zpracování osobních údajů na základě vašeho souhlasu

Pokud zatím nejste naším zákazníkem a udělíte nám svůj souhlas, budeme zpracovávat vaše osobní údaje k zasílání informačních e-mailů o našich  produktech a akcích.
 
Jen s vaším souhlasem (a to, i když už u nás nakupujete) budeme realizovat cílenou reklamu, kdy na základě vašich předchozích nákupů, bychom vám následně posílali nebo by se vám zobrazovala na internetu či sociálních sítích nabídka zboží, o kterých si myslíme, že by vás mohlo zajímat.
 
Před tím, než nám váš souhlas udělíte, vás budeme  informovat o tom, jakých údajů a k jakému konkrétnímu účelu zpracování se bude souhlas vztahovat. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Pokud ovšem některé vaše osobní údaje zpracováváme i na základě jiného právního titulu (viz pod písmeny A až C výše), budeme pro tyto účely osobní údaje zpracovávat i po odvolání vašeho souhlasu, protože k takovým konkrétním účelům souhlas nutný není.

V. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám

Se zajištěním některých našich smluvních nebo zákonných povinností nám pomáhají další osoby, které jsou v pozici zpracovatelů. Zejména se jedná se o  účetního,  poskytovatele datových úložišť a softwarových aplikací a přepravce  zboží. Se zpracovateli máme uzavřené písemné smlouvy, ve kterých je sjednáno plnění povinností v oblasti ochrany osobních údajů, aby vaše údaje zůstaly v bezpečí. Aktuální seznam zpracovatelů vám sdělíme na vyžádání.
Osobní údaje budou zpřístupněny i příslušným správním orgánům, pokud nám takovou povinnost ukládá zákon (tj. zejména v případě provádění kontroly, při které je daný orgán oprávněn předložení osobních údajů vyžadovat).

VI. Informace o dalších vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů

A. Právo na přístup k osobním údajům

Jde o právo na potvrzení, zda zpracováváme vaše osobní údaje a pokud ano, pak na přístup k těmto údajům a informacím o jejich zpracování.
 

B. Právo na opravu osobních údajů

Jde o právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení (ve kterém uvedete údaje úplné).
 

C. Právo na výmaz osobních údajů

V případech stanovených zákonem nebo GDPR máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali vaše osobní údaje (v GDPR jsou důvody uvedené v čl. 17, včetně uvedení výjimek, kdy se výmaz neprovede).
 

D. Právo na omezení zpracování

V případech stanovených v čl. 18 GDPR máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů.
 

E. Právo na přenositelnost údajů

Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získat své osobní údaje a předat je jinému správci. Je-li to technicky proveditelné, máte právo požadovat přímo předání jinému správci.
 

F. Právo vznést námitku

V případech, kdy osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování a pak nadále nebudeme údaje zpracovávat, pokud náš oprávněný zájem nebude převažovat nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Pokud je oprávněným zájmem přímý marketing, pak má vznesení námitky vždy za následek ukončení dalšího zpracování pro účely přímého marketingu.
 

G. Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud se domníváte, že dochází k porušování vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Bližší informace o úřadu i ochraně osobních údajů naleznete přímo na stránkách úřadu www.uoou.cz
  

VII. Další důležité informace pro uplatnění vašich práv

V případě, že budete mít další dotazy ke zpracování vašich osobních údajů u nás, můžete nás kontaktovat na e-mailu Marta8Dvorakova@seznam.cz. Zprávou na tento mail nebo zasláním písemného požadavku na naši adresu uvedenou v úvodní části tohoto dokumentu, můžete také přímo uplatnit vaše práva, o kterých píšeme v článku VI. Jen si dovolujeme upozornit, že pro účely ověření toho, že požadavek je uplatněn opravdu přímo vámi, vás můžeme poté ještě kontaktovat a totožnost a požadavek si přiměřeným způsobem ověřit. Totéž platí i pro případnou telefonickou a obdobnou komunikaci.
Aktuální znění tohoto dokumentu naleznete na stránkách www.janette-gym.cz. Toto znění je účinné od 28. 4. 2021.